đội ngũ gia sư tiếng hàn TẠI NHÀ

Đội ngũ gia sư tiếng hàn tại nhà của chúng tôi là những giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Đặc biệt, chúng tôi có những giáo viên, thạc sỹ từng đi du học Hàn Quốc. Do đó, chúng tôi tự tin sẽ trang bị cho học viên một tiếng Hàn căn bản, chỉnh chu và văn minh nhất

giáo viên tiếng hàn tại nhà

HIỀN DUNG
GIÁO VIÊN DẠY KÈM TIẾNG HÀN

Tốt Nghiệp ĐH Sư Phạm HCM

Giáo Viên Trung Tâm Tiếng Hàn Saigon Vina

Chứng Chỉ TOPIK 5 

giáo viên tiếng hàn tại nhà

Nguyễn Ngọc Trâm Anh
GIÁO VIÊN DẠY KÈM TIẾNG HÀN

Du Học Trường ĐH Myongji- Seoul (Hàn Quốc)

Giáo Viên Trung Tâm Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

Chứng Chỉ TOPIk 5

giáo viên tiếng hàn tại nhà

thảo quỳnh
GIÁO VIÊN DẠY KÈM TIẾNG HÀN

Tốt Nghiệp ĐH Ngoại Ngữ.

Giáo Viên Trung Tâm Hàn Ngữ SOFL

Chứng Chỉ TOPIK 5

giáo viên tiếng hàn tại nhà

bính tuyền
GIÁO VIÊN DẠY KÈM TIẾNG HÀN

Tốt Nghiệp ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Giáo Viên Trung Tâm Tiếng Hàn Newsky

Chứng Chỉ TOPIk 5

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

phương thảo
GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN TẠI NHÀ

Tốt Nghiệp ĐH Sejong – Hàn Quốc

Giáo Viên Trung Tâm Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

Chứng Chỉ TOPIK 5

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

kim vương
GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN TẠI NHÀ

Tốt Nghiệp ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Giáo Viên Trung Tâm Tiếng Hàn Saigon Vina

Chứng Chỉ TOPIK 4

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

ngọc bích
GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN TẠI NHÀ

Tốt Nghiệp ĐH Mở HCM

Giáo Viên Trung Tâm Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

Chứng Chỉ TOPIK 4

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

hồng ngọc
GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG HÀN TẠI NHÀ

Tốt Nghiệp ĐH Mở HCM

Giáo Viên Trung Tâm Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

Chứng Chỉ TOPIk 4

gia sư tiếng hàn tại nhà

huỳnh ngọc huệ
GIA SƯ TIẾNG hàn tại nhà

Tốt Nghiệp Đại Học Gwangju Hàn Quốc

Chứng Chỉ TOPIK 5

gia sư tiếng hàn tại nhà

Phi Uyên
GIA SƯ TIẾNG Hàn tại nhà

Tốt Nghiệp ĐH Sejong – Hàn Quốc

Giáo viên Trung Tâm Tiếng Hàn SOFL

Chứng Chỉ TOPIK 5

gia sư tiếng hàn tại nhà

cao trâm kha
GIA SƯ TIẾNG hàn tại nhà

Tốt Nghiệp ĐH Văn Lang

Du Học Trường ĐH HONAM (Hàn Quốc)

Giáo Viên Trung Tâm Tiếng Hàn SOFL

gia sư tiếng hàn tại nhà

linh vương
gia sư tiếng hàn tại nhà

Tốt Nghiệp ĐH Kyung Hee – Hàn Quốc

Giáo viên Trung Tâm Tiếng Hàn Sejong

Chứng Chỉ TOPIK 5

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

Diệu Linh
giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

Tốt Nghiệp ĐH Ngoại Ngữ HCM

Giáo Viên Trung Tâm Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

Chứng Chỉ TOPIK 5

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

nghiệm my
giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

Tốt Nghiệp ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Giáo Viên Trung Tâm Tiếng Hàn SOFL

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

kiều diễm
giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

Giáo Viên Trường Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

Chứng Chỉ TOPIK 4

giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

bích trâm
giáo viên dạy tiếng hàn tại nhà

Tốt nghiệp ĐH Sư Phạm HCM

Giáo Viên Trường Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

gia sư tiếng hàn tại nhà

thanh lương
GIA SƯ TIẾNG HÀN TẠI NHÀ

Tốt nghiệp ĐH Sư Phạm HCM

Giáo viên Trường Hàn Ngữ Việt – Hàn Kanata

Chứng Chỉ TOPIK 4

gia sư tiếng hàn tại nhà

thu ngọc
GIA SƯ DẠY TIẾNG HÀN

Tốt Nghiệp Trường: Đại học Sư Phạm TPHCM

Chứng Chỉ TOPIK 4

gia sư tiếng hàn tại nhà

trần kiều uyên
GIA SƯ DẠY TIẾNG HÀN

Tốt Nghiệp ĐH Sư Phạm TPHCM

Chứng Chỉ TOPIK 4

gia sư tiếng hàn tại nhà

hải triều
GIA SƯ DẠY TIẾNG HÀN

Tốt Nghiệp ĐH Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM

Chứng Chỉ TOPIK 5